top of page

INTERNATIONAL TALENT ACADEMY II

Landscape Design, +2000 m², Istanbul, 2021

 Concept 

 

 At this stage of the design, the aim was to create a breathing point for the children in the stuck city. Our motto is to create a place where the children can play, explore, learn, and most importantly, spend their energy. Although it is our priority to create a safe zone like every parent, we aimed to present an ideal design for each situation that makes the child a child which is very important for the development of the children such as running, falling, sweating.

 

 In line with our general concept, we continued to use natural, safe, warm colors and materials. Despite the physical limitations of the space and the age variations of the user scala, we have included areas where each child will find something from themselves, as well as allow their own discovery and activities. Moreover, we placed some areas in the project for parental and tutorial observation.

 Tasarımın bu aşamasında amaç çocuğun sıkışmış kentin içinde bir nefes alma noktası oluşturmaktı. Mottomuz ise çocuğun oynaması, keşfetmesi, öğrenmesi, ve en önemlisi enerjisini harcayabileceği bir mekan oluşturmak. Her bir ebeveyn gibi güvenli bir zone oluşturmak önceliğimizse de, çocuğun gelişimi için çok önemli bir yere sahip olan koşması, düşmesi, terlemesi, kısaca çocuğu çocuk yapan her bir durum için ideal bir tasarım ortaya koymayı amaçladık.

 Genel konseptimizle paralel olarak doğal, güvenli, sıcak renk ve malzemeleri kullanmaya devam ettik. Kullanıcı yelpazesinin yaş ve fiziki olarak geniş olması ve  mekanın fiziksel kısıtlamalarına rağmen her bir çocuğun kendisinden bir şeyler bulacağı, bununla beraber kendi keşfine ve aktivitelerine olanak sağlayacak alanlara tasarımda yer verdik. Bir diğer önemli nokta olan ebeveyn gözlemi için alanlarda projede kendine yer buldu.

 Plan

 When we consider the plan settlement, we aimed to use common with the co-institution which is  kindergarten located in neighbour parcel behind the building. We made a connection with a door that will provide passage which are ladder and slide that will resolve the level differences. The project, which will be accessed from the side garden on the left side of the academy entrance, actually starts from left side and continues until the kindergarten. The wooden top covers that welcomes us at the entrance continues over that axis to the kindergarten garden. First of all, there is a botanical garden and sitting areas under this top cover. Immediately after the end, there was a botanic house where children could make their own cultivation. In the middle, a wide activity area was placed. This area is divided into a track with ground lines. Inside, there is a main game group, which is a large structure with jumping, climbing and balance activities. Along by there, we located our container cafe and seating. In the right side of building, a modular labyrinth area was predicted. This area is followed by the mind games such as mangala, which is covered with an ivy cover are located to the north side of the garden. The east side wall, shared with the kindergarten, is placed by the artificial dam located between the staircase leading up to the kindergarten garden with the playgroups for basketball, hoop and target shooting at the ground level. We have another playgroup hungs with steel construction on the upper wall, which is reached by the kindergarten, where the children can continue their activities. When we come to our kindergarten garden, we have a wide area where traditional, physical and educational games can be played and the boundaries of those games are drawn on the ground. In addition, competition platforms that can be used as portable in this area are envisaged. Under the cypress trees surrounding this area, coops for various animals were placed. The middle part continues as a green area, and also a botanic house was placed on the side of the kindergarten, where the children will be raised. There is another closed coop next to it. On the front side of the kindergarten, a reading corner and a tent design is projected under the tree, which will be enriched with various lighting.

 Yerleşim olarak ele aldığımızda projemizi, yapının arkasında bulunan komşu parseldeki kardeş kurum olan anaokulu ile bahçeleri ortak kullanımı hedefledik. Geçişi sağlayacak olan bir kapı ve kot  farkını çözümleyecek olan bir merdiven ve kaydırak ile bağlantı kurduk. Akademi girişinin sol tarafında bulunan yan bahçeden erişimi sağlanacak olan proje aslında buradan başlıyor ve anaokuluna kadar devam ediyor. Girişte bizi karşılayan ahşap üst örtü o aks üzerinden anaokulu bahçesine kadar devam ediyor. İlk olarak bu üst örtünün altında botanik bahçemiz ve oturma mekanları bulunmakta. Hemen bitiminde de çocukların kendi ekimlerini yapabilecekleri seraya yer verildi. Ortadaysa geniş bir aktivite alanına yer verildi. Bu alan yer çizgileri ile parkur olacak şekilde ayrıldı. İçinde ise zıplama, tırmanma ve denge oyunları ile birlikte büyük bir strüktür olan ana oyun grubu bulunmakta. Bunun da beraberinde konteyner kafemiz ve oturmalarımız bulunmakta. Bu bölgede bulunan diğer yan bahçemizde modüler labirent alanı ön görüldü. Bu alanı üst örtü ile kapatılan zeka oyunları müsabaka sahası ve köşede bulunan sahne ve tribünlerimiz takip ediyor. Anaokulu ile paylaşılan duvarıysa zemin kotunda basketbol, çember atma ve hedef vurma oyun gruplarıyla birlikte anaokulu bahçesine çıkan merdivenle arasında bulunan yapay baraj paylaşıyor. Anaokuluyla palaşılan üst duvara da çocukların aktivitelerine devam edeceği çelik kontrüksiyon ile asılmış bir oyun grubumuz daha bulunmakta. Anaokulu bahçemize geldiğimizdeyse zeminine geleneksel, fiziksel ve eğitsel oyunların oynanabileceği ve o oyunların sınırlarının çizildiği geniş bir alanımız var. Ayrıca bu alanda yine portatif olarak kullanılabilecek yarışma platformları ön görüldü. Bu alanı çevreleyen servi ağaçlarının altlarını çeşitli hayvanların barınacağı kümesler yerleştirildi. Ortada kalan kısım yeşil alan olarak devam etmekte yapının yan kısmına yine çocukların yetişimini üstleneceği sera yerleştirildi. Hemen yanında kapalı bir kümes daha bulunmakta. Anaokulun ön tarafındaysa çeşitli ışıklandırmalarla zenginleştirilecek olan ağacın altında okuma köşesi ve çadır tasarımı ön görülmüştür.

 

 Ecology

 One of our priorities, the child's green space; one of the most critical points in the breathing path. In this context, from the first point of the building, plant pools, pots, vertical planting and trees were included in every point of the building garden. Botanic workshops aimed to raise awareness about the knowing, owning and living together.

 Another important issue for gaining ecology and environmental awareness is healthy food. It is aimed to create a unique awareness that should be instilled in the children with the plants grown in botanic houses, animal foods obtained from animals are fed with organic feed in the coops and the foods that are meticulously selected in the organic cafes.

 Our other priority, recycling which is one of the most important problems of the whole world in recent years. The first step in this context is the education of the new generation. For this reason, we ensure  to give care that the products we use are either recyclable or natural materials. One of them, the cafe was designed from used containers. Again, storing rain water with the help of barrels located at various points and using it in the care of plants is one of the design ideas for recycling.

 With the artificial dam application, it is aimed to introduce the energy of water, which is one of its edible resources, to teach the use of the energy to be produced on-site and to adopt the renewable resources by the next generation.

 Another priority is animal love. In the kindergarten section, it is aimed to increase the sensitivity and love of animals in the child by raising various types of poultry, discovering where the food he eats comes from, establishing a bond with them, taking care of them.

 Önceliklerimizden biri olan çocuğun yeşil alan; nefes alma yolunda en kritik noktarından bir tanesi. Bu bağlamda daha yapının ilk noktasından itibaren bitki havuzları, saksılar, dikey bitkilendirme ve ağaçlara  yapı bahçesinin her noktasında yer verildi. Botanik atölyeleri ile bitikiyi tanıma, sahiplenme ve iç içe yaşama konusunda bilinçlendirmeler amaçlandı.

 Ekoloji ve çevre bilinç kazanımı için bir diğer önemli konu sağlıklı besin. Gerek seralarda bizzat yetiştirilen bitkiler, gerek kümeslerde organik yemle beslenen hayvanlardan elde edilen hayvansal besinler ve kafelerde titizlikle seçilerek temin edilen besinlerle çocuğa aşılanması gereken eşsiz bir bilinç kazandırılması amaçlanmaktadır.

 Diğer bir önceliğimiz olan geri dönüşüm, son yıllarda tüm dünyanın önemli problemlerinden biri. Bu bağlamda ilk adım olan yeni neslin eğitimi. Bu sebeple kullandığımız ürünlerin malzeme bakımında geri dönüşüm ürünü olması yahut geri dönüştürebilir doğal malzeme olmasına dikkat edildi. Bunlardan birisi olan kafe, kullanılmış konteynerdan tasarlandı. Yine yağmur suları çeşitli noktalarda konumlandırılmış fıçılar yardımlarıyla depolanıp bitkilerin bakımında kullanılması geri dönüşüm adına düşünülmüş tasarımlardan biri.

 Yapay baraj uygulamasıyla  da suyu tanıyacak olan çocuklar, yenilebilir kaynaklarından biri olan suyun enerjisini tanıtmak ve bizzat yerinde üretilecek enerjinin kullanımının öğretilmesi ve yenilebililir kaynakların da gelecek nesil tarafından benimsenmesi amaçlanmaktadır.

 Bir diğer önceliğimiz ise hayvan sevgisi. Anaokulu bölümünde çeşitli türlerde kümes hayvan yetiştirilerek çocuğun hayvanı tanıması, yediği yiyeceklerin nereden geldiğini keşfetmesi, onlarla bağ kurması, gerek onların bakımını ve temizliğini üstlenmesiyle birlikte çocukta hayvan duyarlılığının ve sevgisinin artması amaçlanmaktadır.

  • LinkedIn - Siyah Çember
  • Instagram - Siyah Çember
  • Heyecan - Siyah Çember
bottom of page